Acesta este un magazin demo. Comenzile plasate prin intermediul acestui magazin nu vor fi onorate sau indeplinite.

Jud. Ia?i, ?os. Ia?i-Tome?ti Nr. 32, Romania

(0 item) - 0,00 RON

You have no items in your shopping cart.

section

Confiden?ialitate

1. Introducere

În calitate de proprietar al magazinului online www.stroylux.ro, SC STROYLUX SRL se angajeaz? s? p?streze caracterul confiden?ial al informa?iei furnizate de c?tre Dvs la accesarea ?i completarea Formularului de Comand?.
Atunci când parcurge?i ?i utiliza?i acest site, accepta?i implicit ?i necondi?ionat politicile respective de confiden?ialitate. Noi ne rezerv?m dreptul de a le actualiza în orice moment, f?r? o notificare prealabil?. Modific?rile operate v? sunt opozabile din momentul public?rii acestora pe website.

 

2. Datele cu caracter personal

Prin date cu caracter personal în?elegem orice date despre o persoan? fizic? sau juridic? ce permit identificarea ei direct? sau indirect?. Orice informa?ie furnizat? de c?tre Dvs va fi considerat? ?i va reprezenta consim??mântul Dvs expres ca datele respective s? fie folosite de c?tre noi în conformitate cu scopurile indicate mai jos.

Folosim datele Dvs cu caracter personal colectate prin intermediul www.stroylux.ro pentru:

  • validarea comenzilor plasate de Dvs;
  • facturarea produselor ?i serviciilor comandate;
  • asigurarea livr?rii produselor ?i serviciilor comandate;
  • expedierea ofertelor comerciale ?i a nout??ilor.

Dup? caz, datele respective vor fi folosite pentru a lua leg?tura cu Dvs, prin intermediul apelurilor telefonice, po?tei electronice sau a altor mijloace de comunicare.

 

3. Datele f?r? caracter personal

Informa?iile f?r? caracter personal pe care ni le comunica?i ?i care se refer? la preferin?ele sau interesele Dvs sunt utilizate pentru a crea ?i a v? oferi produse ?i servicii adaptate gusturilor Dvs. Este posibil s? ob?inem astfel de informa?ii ?i în mod automat, ele îns? nu sunt asociate direct sau indirect unei persoane. Sunt date statistice ?i au un caracter anonim.

 

4. Cookies

Cookies const? dintr-un text special, deseori codificat, trimis browser-ului Dvs de c?tre un server web ?i stocat pe hard-ul computerului Dvs. Acest cookie nu ne permite s? va identific?m direct sau indirect. V? este îns? de un real folos dac? vre?i s? beneficia?i din plin de avantajele co?ului de cump?r?turi, special conceput ?i implementat cu ajutorul cookie-urilor, f?r? a avea nevoie de un nume de cont ?i parol?.

 

5. Securitatea datelor colectate

Noi utiliz?m instrumente ?i tehnici de securitate dar ?i politici interne aplicabile angaja?ilor pentru a proteja datele furnizate de Dvs ?i care pot sau nu s? v? identifice direct sau indirect.